Komunikat o błędzie

User warning: The following module is missing from the file system: file_entity. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/clients/client219/web607/web/natura2000/includes/bootstrap.inc).

Harmonogram szkoleń

PROGRAM SZKOLEŃ REGIONALNYCH

1.    Podstawy prawne:

 • krajowe,
 • wspólnotowe;

2.    Informacje o obszarach Natura 2000:

 • cele tworzenia sieci Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
 • wyznaczanie obszarów Natura 2000,
 • przedmioty ochrony w sieci Natura 2000,
 • klasyfikacja obszarów Natura 2000,
 • gdzie szukać informacji o obszarach Natura 2000,
 • instrumenty ochrony obszarów Natura 2000;
   

3.    Co to jest:

 • właściwy stan ochrony, spójność i integralność obszarów Natura 2000,
 • znaczące oddziaływanie na obszary Natura 2000,
 • Nadrzędny Interes Publiczny,
 • działania minimalizujące,
 • kompensacja przyrodnicza i „naturowa” – przykłady;

4.    Planowanie przestrzenne a Natura 2000;
5.    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 (tzw. III grupa) w procedurach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów i in:

 • czym jest ocena oddziaływania na obszary Natura 2000,
 • specyfika oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • co podlega ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • procedura oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • nieprawidłowości przy ocenie wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 - przykłady,

6.    Miejsce oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (tzw. I i II grupa);
7.    Znaczenie OOŚ w procedurze aplikowania o fundusze unijne:

 • Załącznik Ia – formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ,
 • Załącznik Ib – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000;

8.    Rozważanie, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 – ćwiczenia.

 

 

Szkolenia dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt udziału jednej osoby 95 zł*.  (słownie: dziewięćdziesiąt pięć zł 00/100.)

*Zgodne z art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE  
Ramowy program środowiskowego szkolenia instruktarzowo - informacyjnego

 1. Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000 – zakres obowiązywania w danej jednostce
 2. Kiedy stosujemy przepisy dotyczące ograniczeń na obszarach Natura 2000
 3. Jakie wymagania musi spełnić inwestor realizując inwestycje w obszarze
 • informacje min. dot. wymogów przy budowie obiektów, uzyskiwaniu pozwoleń wodno- prawnych, pozwoleń na roboty budowlane
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako warunek realizacji przedsięwzięcia, przykłady
 1. Konsultacje

ZREALIZOWANE SZKOLENIA:

10 lutego 2014 - Rzeszów
11 lutego 2014 - Lublin
12 lutego 2014 - Kielce
13 lutego 2014 - Katowice
14 lutego 2014 - Kraków
21 lutego 2014 - Białystok
10 marca 2014 - Gdańsk
11 marca 2014 - Olsztyn
12 marca 2014 - Toruń
7 kwietnia 2014 - Wrocław
8 kwietnia 2014 - Zielona Góra
9 kwietnia 2014 - Szczecin
12 maja 2014 - Poznań
13 maja 2014 - Warszawa

Wykaz JST, których pracownicy uczestniczyli w szkoleniach:

Gmina Damnica
Urzad Gminy Mikołajki Pomorskie
Urzad Gminy Stary Targ
Gmina Kosakowo
Urzad Gminy Linia
Gmina Sulęcznyno
Gmina Kobylin
Gmina Sztutowo
Urząd Miasta Reda
Urząd Gminy Wejherowo
Gmina Bytów
Starostwo Powiatowe Starogard Gdański
Urząd Miasta i Gminy Gniew
Urząd Gminy Białowieża
Urząd Gminy Jeleniewo
Urząd Gminy Turośl
Urząd Gminy Zawady
Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie
Urząd Gminy Dubowicze Cerkiewne
Urząd Gminy Rutka-Tartak
Urząd Gminy Juchaniec Kościelny
Urząd Gminy Filipów
Starostwo Powiatowe Suwałki
Urząd Gminy Łomża
Miasto Suwałki
Starostwo Powiatowe Białystok
Urząd Gminy Trzcianne
Powiat Zawierciański Zawiercie
Powiat Gliwicki Gliwice
Gmina Szczekociny Szczekociny
Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała
Urząd Gminy Tarłów
Urząd Gminy Nowa Słupia
Gmina Wodzisław
Gmina Nagłowice
Gmina Łagów
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Urząd Gminy Wiślica
Gmina Czarnocin
Urzad Gminy Radoszyce
Urząd Gminy Złota
Urząd Gminy Mirzec
Urząd Gminy Uchanie
Urząd Gminy Żyrzyn
Gmina Rejowiec Fabryczny
Urząd Gminy Baranów
Gmina Kazimierz Dolny
Urząd Gminy Siemień
Urząd Gminy Ludwin
Gmina Jeziorzany
Gmina Cyców
Gmina Grodziczno
Gmina Barciny
Gmina Ostróda
Starostwo Powiatowe Iława
Urząd Miejski Orzysz
Urząd Gminy Wydminy
Powiat Nowomiejski
Gmina Pasym
Gmina Olszanica
Gmina Haczów
Urząd Gminy Zarszyn
Urząd Gminy Tyrwa Wołoska
Powiat Rzeszów
Gmina Baranów Sandomierski
Urząd Gminy Sanok
Gmina Głogów Małopolski
Gmina Frysztak
Gmina Mielec
Gmina Gorzyce
Gmina Hyżne
Urząd Gminy Świecie nad Odrą
Starostwo Powiatowe Toruń
Starostwo Powiatowe Aleksanrdów Kujawski
Urząd Gminy Górzno
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Aleksanrdów Kujawski
Urząd Gminy Jeżewo
Urząd Miasta Włocławek
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń